Vakmanschap is meesterschap

Vakmanschap is meesterschap

De meester-gezel route wil zeggen dat een meester in zijn vak zijn kennis en vaardigheden overdraagt op een gezel die bij hem werkt en in de leer is. Die vorm van beroepsbegeleid leren, BBL, kan gevolgd worden in aanvulling op een MBO-opleiding. In het meester/gezel-model leert de gezel de basis van het vak op school. Meester wordt hij of zij in de praktijk, bijvoorbeeld meesterkok, of meestersmid.  De branche kent de meestertitel toe als bewijs van vakmanschap. De minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, verwacht dat de meestertitel goed vakmanschap beter zichtbaar maakt en aan jongeren duidelijk maakt dat zij met een mbo-diploma op zak kunnen doorgroeien naar topniveau. Voorzitter Michaël van Straalen van MKB Nederland is voor een bredere toepassing van de meester-gezel route. Hij noemt de ambachtssector “de smeerolie van de Nederlandse economie en de samenleving. De meestertitel laat zien dat vakwerk, ‘ambachten’, serieus worden genomen en worden erkend als ruggengraat van onze economie. We hebben ze ook hard nodig. Stel je voor dat je geen sleutelmaker meer kunt vinden of een onderhoudsmonteur voor je CV.”
Jet Bussemaker investeert vanaf 2015 structureel 100 miljoen euro extra in praktijk en techniek in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat is inclusief de 25 miljoen euro voor excellent vakmanschap: voor het opleiden van meesters.

}