Nuttige adressen

BienvenueWij heten u welkom op onze website, hierdoor geeft u aan dat u eventuele plannen heeft om een bedrijf te kopen of te verkopen.

Argus voor handelszaken en ondernemingen is reeds meer dan 35 jaar gespecialiseerd in de overdracht van winkels en bedrijven. Al de te koop gestelde handelszaken en of bedrijven werd door een van onze adviseurs ter plaatse bezocht.

Argus voor handelszaken en ondernemingen biedt u de mogelijkheid een onderneming te kopen aan de netto prijs. Met andere woorden, wij werken niet op basis van commissie, u onderhandeld rechtstreeks over de prijs met de verkoper.

Alvorens u op het overname pad te begeven raden wij u aan zich terdege te informeren en te adviseren.

Hierna volgt een chronologische volgorde van de te ondernemen stappen :

  • beschik ik over de nodige kwalificaties om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Is voor deze activiteit een vestigingsattest vereist ? De aanvraag van deze attesten gebeurt bij de Kamer van Ambachten en Neringen. Meer info : Alle adressen van de kamer van Ambachten en Neringen www.kanonline.be
  • over welke financiële middelen kan ik beschikken ? Hierover praat u best met uw bankier of kan u zich informeren via de website www.dexia.be
  • kom ik in aanmerking voor eventuele overheidssteun of een achtergestelde lening bij het participatiefonds. Voor informatie dienaangaande verwijzen wij u door naar www.fonds.org
  • indien u familie of kennissen heeft die financieel uw project willen ondersteunen raden wij u aan u te informeren bij www.winwinlening.beMet deze gegevens kan u op zoek naar de voor u gepaste zaak. Nadat u een keuze gemaakt hebt en de zaak voor een eerste maal bezocht hebt, is het raadzaam zich verder te laten begeleiden door een boekhouder of accountant. Wij raden u aan om contact op te nemen met een erkend boekhouder deze vind u via de site van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten of www.bibf.be

In sommige gevallen is het tevens raadzaam zich te laten adviseren door een advocaat. Om een advocaat te vinden gespecialiseerd in de materie van overname van bedrijven of ondernemingen wendt u zich best tot de Orde van Vlaamse Balies of www.advocaat.be

Indien de verkoop van het handelsfonds gepaard gaat met de verkoop van een onroerend goed is men verplicht de verkoopsakte te laten opstellen door een notaris aangesteld door de kopende partij. Meer info dienaangaande www.notaris.be

Indien u een handelszaak of bedrijf wenst te laten overnemen door een nog door u op te richten vennootschap is het raadzaam u te laten begeleiden door een accountant voor het opstellen van een financieel plan info www.accountancy.be

Wij wensen u veel succes tijdens uw zoektocht !

}