Problemen voor alarm en pinnen winkelier tips

Problemen voor alarm en pinnen winkelier, tips

Vandaar dat Detailhandel Nederland samen met ANKO (brancheorganisatie voor kappers) besloten had de kapster te steunen. Detailhandel Nederland: “Verschillende winkeliers worden geconfronteerd met ondeskundige installateurs van alarminstallaties. Dit kan winkeliers veel schade berokkenen.” De conclusie van de winkeliersvereniging na afloop van het proces: elke winkelier mag eisen stellen aan de kwaliteit en toekomstvastheid van de alarmoplossing. Het alarm en de breedbandverbinding zijn ook als je een winkel overneemt belangrijke zaken.
 

Eisen winkelier

In dit geval miste de installateur de vaardigheid en kennis voor de combinatie van een alarminstallatie met de breedbandverbinding die al werd gebruikt voor het pinnen en Internet. Hij was wel BORG-gecertificeerd maar kon geen professionele oplossing bieden. In het proces werd duidelijk dat de kapster eisen mag stellen aan de kwaliteit en toekomstvastheid van de alarmoplossing. Toekomstvast vereist volgens de vereniging van winkeliers dat het alarm een breedbandverbinding gebruikt.
 
Betaalautomaten
Detailhandel Nederland ziet problemen opdoemen, doordat het vaste telefonienet gaat verdwijnen of doordat er geen garanties meer verkrijgen zijn voor de kwaliteit van zo’n verouderde verbindingstechnologie. Meer dan 60.000 van de 280.000 betaalautomaten in Nederland zijn gekoppeld aan een verbinding die binnenkort verouderd is en dus moet er ingegrepen worden, aldus Detailhandel Nederland. De eisen van een breedbandnetwerk voor een alarmsysteem in combinatie met pinnen moeten worden verduidelijkt en aangevuld, adviezen van het NEN (NPR-8136) moeten niet langer vrijblijvend zijn, het certificaat moet een kwaliteitsgarantie worden en verzekeraars zouden eisen moeten formuleren voor breedbandalarminstallaties.
 

Tips voor winkeliers van Detailhandel Nederland:

  • Kies je installateur zorgvuldig
  • Teken nooit de papieren voor oplevering
  • Probeer de werking van de installatie gedurende een week
  • Bij problemen: voeg een disclaimer toe dat je tekent voor levering hardware, niet voor het functioneren ervan
  • Geef geen toestemming voor automatische incasso
  • Contracteer een particuliere alarmcentrale ten hoogste voor 1 jaar.
 
Op www.checkout.nl/ staat een lijst van 27 gespecialiseerde breedbandinstallateurs (type B-installateurs) opgesteld door Betaalvereniging Nederland.

}