Overheid vaak oneerlijke concurrent

Overheid vaak oneerlijke concurrent

Een ondernemer die oneerlijke concurrentie ondervindt van de overheid, kan dat het beste melden bij de toezichthouder ACM (https://www.acm.nl/nl/). Dat is het advies van MKB-Nederland en VNO-NCW. Ondernemers ondervinden de nodige oneerlijke concurrentie van de overheid. Daar kunnen ze iets tegen doen sinds de invoering van de Wet markt en overheid. Maar het risico van oneerlijke concurrentie blijft. Onder meer omdat de overheid zelf de uitzonderingen bepaalt. Zo’n uitzondering is er als een activiteit in het algemeen belang is. Wat weer vastgesteld wordt door de overheid zelf. Volgens de ACM kennen overheden de wet niet goed en doen ze niet genoeg om verstoring van de marktwerking te voorkomen. Overheden, aldus de ACM, moeten nagaan of ze de wet wel goed toepassen. De toezichthouder controleert of ze zich aan de regels, die sinds een jaar gelden, houden. Er is een overgangsjaar ingesteld. Tegen nieuwe gevallen van oneerlijke concurrentie kan ACM al optreden. Ondernemingen kunnen klachten over oneerlijke concurrentie door overheden melden via acm.nl. Ook ondernemers zijn overigens niet goed op de hoogte van de wet. Terwijl de kans op concurrentie door de overheid wel groot is. 83% van de overheden voert activiteiten uit die ook bedrijven verrichten: inzamelen van bedrijfsafval, exploiteren van sportaccommodaties en verhuur, verkoop van vastgoed.

}