Ondernemersvertrouwen daalt door financieumlle crisis

Ondernemersvertrouwen daalt door financiële crisis

Ook wat het onroerend goed betreft, verwacht men dat de omzet gaat stijgen, omdat de overdrachtsbelasting wordt verlaagd. Desalniettemin schetsen de indicatoren geen fraai beeld. In Vlaanderen denkt één op zes kleine ondernemers aan stoppen als de economische toestand niet verbetert, en slechts 11% denkt eraan personeel aan te werven de volgende maanden. Men verwacht een daling van de rendabiliteit en van het werkvolume in vergelijking met het tweede kwartaal.

Nederland
Op die manier komt een recessie tot stand maar dat is niet overal zo. Er bestaan grote regionale verschillen. De Nederlandse conjunctuurenquête valt bijvoorbeeld positief uit voor de provincie Noord-Brabant. Naarmate men opschuift naar het noorden van het land (Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel), valt het ondernemersvertrouwen terug.
De Nederlandse Kamer van Koophandel wijt de terugval aan de economische toestand in de wereld en in de eurozone in het bijzonder. Nederland wordt overigens wel eens een satellietstaat van Duitsland genoemd, en laat daar nu net het ondernemersvertrouwen dalen…

Op die manier wordt een kettingreactie in gang gezet. Als ondernemers minder mensen tewerk stellen, zijn er minder koopkrachtige consumenten, wat weer resulteert in minder werk voor ondernemers, die daarbij weer minder volk nodig hebben.
Bij het opstellen van de conjunctuurbarometers wordt rekening gehouden met omzet, export, investeringen en nood aan personeel.

}