Ondernemers beheersen kosten en versterken vermogen

Ondernemers beheersen kosten en versterken vermogen

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van bureau Pantei EIM naar de financiële positie van het MKB in 2013 en 2014. Ondernemers proberen financieel sterker te worden, daartoe gedwongen door de economische crisis: zij willen hun bedrijf financieel minder kwetsbaar maken. De onderzoekers stellen vast dat het voor het MKB belangrijk is om dit en volgend jaar het eigen vermogen te vergroten. Het dat is des te noodzakelijker, omdat het aantrekken van vreemd vermogen veel moeilijker is geworden. Banken geven veel minder snel een lening, omdat ze aan strengere eisen moeten voldoen. Ondernemers proberen door nog meer in de kosten te snijden de winst te versterken en daarmee een groei van eigen vermogen te bereiken. Daarnaast wordt ook een groter deel van de winst ingehouden. In 2013 daalt de winstgevendheid van het MKB tot 8,8%, maar volgend jaar groeit de rentabiliteit van het eigen vermogen naar 10,6%. Het herstel van de winstgevendheid zal, aldus de onderzoekers, vooral te vinden zijn in de (industriële) sectoren die op markten in het buitenland actief zijn. De verbetering van de rentabiliteit stelt het MKB in staat een bescheiden groei van de bezittingen te realiseren.

}