Mkbfonds verzekeraars voor starters en kleine bedrijven

MKB-fonds verzekeraars voor starters en kleine bedrijven

De commissie Hoek komt met meer voorstellen om het eigen vermogen in het mkb te bevorderen, onder meer regelgeving en fiscale maatregelen. De commissie stelt ook voor om de mogelijkheden voor microkrediet te verruimen. VNO-NCW en MKB-Nederland zien in de voorstellen een mogelijke oplossing voor de moeizame kredietverlening door banken. Dat mkb’ers nauwelijks geld kunnen lenen, is volgens de ondernemersorganisaties een belemmering voor groei. Het nieuwe fonds kan ondernemers steunen die willen investeren, bijvoorbeeld als ze een bedrijf overnemen.
VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten eerder al voor een inzet van het vermogen van verzekeraars en pensioenfondsen. De commissie Hoek zag in zijn onderzoek dat het mkb kwetsbaar is door de dalende kredietverlening door banken. Vooral starters en bedrijven in krimpende sectoren hebben moeite om leningen af te sluiten. De beperkte kredietverlening is niet de schuld van de banken, stelt de commissie, maar van de hogere kapitaaleisen (banken moeten meer reserves hebben). Ook vallen meer aanvragen in een te hoge risicocategorie als gevolg van de financiële crisis, stelt de commissie. Volgens het Verbond van Verzekeraars willen de verzekeraars als als institutionele belegger “een bijdrage leveren aan het bedrijfsleven en daarmee ook een noodzakelijke impuls aan de economie geven.” Verzekeraars beleggen al ruim 200 miljard euro van hun vermogen in Nederland, 60% van het totaal. Het plan voor het MKB-fonds wordt de komende maanden uitgewerkt. De verwachting dat het toegezegde investeringsbedrag verder op zal lopen als het fonds een concrete vorm heeft gekregen en voorgelegd is aan alle leden van het Verbond. Daarvoor is het nog noodzakelijk dat de overheid, zo stellen de verzekeraars, belemmeringen in regelgeving wegnemen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe eerder het MKB-fonds krediet kan verstrekken.

}