Minder bedrijven failliet

Minder bedrijven failliet

Dat maakte Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Het aantal faillissementen was in augustus wel 19% hoger dan in augustus 2012. Van de bedrijven die in die maand failliet werden verklaard, waren er 149 actief in de handel en 99 in de bouwnijverheid. Kijk je naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde dan zie je dat het gemiddelde in augustus uitkwam op 688. In juli was het driemaandsgemiddelde met 751 het hoogste sinds 1981, het jaar dat men begon met het op deze wijze bijhouden van de cijfers. Het driemaandsgemiddelde geeft een evenwichtiger beeld van de ontwikkeling, omdat het effect van het wisselend aantal zittingsdagen van de rechtbank wordt beperkt.
 

}