Meer consumenten kopen meer online

Meer consumenten kopen meer online

Stijgende populariteit

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Over de groeiende omzet via het internet heeft het CBS geen cijfers verzameld, wel over de voortdurend stijgende populariteit van het e-shoppen.
10,3 miljoen e-shoppers betekent dat 83% van de 12- tot 75-jarige internetgebruikers online-winkels. Het waren er 400.000 meer dan in 2012. Binnen de groep e-shoppers groeide het aandeel frequente e-shoppers van 57 naar 60%.

Meest gekocht via internet

De frequente e-shoppers kochten in 2013 vooral kleding online en boekten vakanties via het internet. 60% van die groep koos voor deze categorieën voor het internet.
Leeftijd en categorie
De leeftijd van de e-shoppers bepaalt voor een deel in welke categorie zij online inkopen.
Vooral jongeren vinden het kopen van kleding via Internet aantrekkelijk. 69% van de consumenten tussen 12 en 25 jaar koopt die geregeld online. Van de e-shoppers onder de 65-plussers koopt slechts 32% wel eens kleding online. Ouderen boeken weer vaker vakanties online, jongeren vaker digitaal studiemateriaal, games en elektronica. De tweede online-categorie na vakanties is voor 65-plussers de categorie van elektronische boeken, tijdschriften en kranten.

Waarde internetverkopen

Wat is de waarde van al de markt van e-shoppers? Volgens de Thuiswinkel Markt Monitor bedroegen de online consumentenbestedingen in 2013 10,6 miljard euro. Dat is ruim 8% meer dan in 2012. De groei is vooral te danken aan een stijging van het gemiddeld aantal bestellingen met 8,9% en niet zozeer aan het grotere aantal e-shoppers. De Thuiswinkel Markt Monitor is een initiatief van Thuiswinkel.org, de belangenbehartiger van webwinkeliers.

}