Kleine ondernemer laat geld liggen

Kleine ondernemer laat geld liggen

Van de ondernemers, zo blijkt, betaalt 85% de investering in duurzaamheid of vernieuwing ten onrechte helemaal zelf. Voor het onderzoek, uitgevoerd door BusinessCompleet.nl, werden vooral zzp’ers en werkgevers met 2 tot 5 werknemers ondervraagd. Van de ondernemers in het onderzoek investeert 46% in innovatie. Daarbij gaat het meestal om bedragen tot 10.000 euro. Ook ondernemers die laten weten te denken over een investering in innovatie zijn niet van plan er heel veel geld in te steken De helft denkt aan een bedrag tot 10.000 euro. Van de ondernemers bleek 40% actief op het gebied van duurzaamheid. 33% investeert in duurzaamheid en het meest populair is onder hen het besparen op energieverbruik (46%). De ondernemers betalen de investeringen in duurzaamheid meestal zelf, terwijl 60% meer aan duurzaamheid zou willen besteden, als er subsidiemogelijkheden zouden zijn. 45% van de deelnemers aan het onderzoek verwacht maximaal 10.000 euro nodig te hebben om zijn bedrijf de duurzamer te maken. De reden dat ondernemers geen gebruik maken van de subsidiemogelijkheden is niet onderzocht. Wel zeggen zij zelf dat ze meer geld in innovatie of duurzaamheid zouden steken, als zij bijvoorbeeld meer kennis zouden hebben van financieringsmogelijkheden. De stichting Syntens heeft de subsidies voor innovatie in een overzicht bij elkaar gezet: syntenssubsidies. Ook de Rijksoverheid gaat op Internet in op de vraag welke subsidiemogelijkheden er zijn voor innovatie: rijksoverheidsubsidies

}