Gezinnen consumeren weer meer dan een jaar geleden

Gezinnen consumeren weer meer dan een jaar geleden

In totaal kwamen de bestedingen per huishouden in juli 2011 iets hoger te liggen dan in juli vorig jaar. Daarmee is de vrees voor een neerwaartse trend de kop ingedrukt, want in juni lagen de bestedingen van de huishoudens nog lager dan een jaar geleden.

Binnen het procent
Van een grote stijging is echter geen sprake: het gaat om +0.3% jaar op jaar gemeten. Juli 2011 blijft bovendien nog 0.7% achter op juli 2009.

Op langere termijn blijven de cijfers zwak te noemen. De koopkracht van de huishoudens is sinds het uitbreken van de financiële crisis achteruit gegaan. Midden 2008 begon deze echt te dalen om pas weer licht te stijgen in het voorjaar van 2010. Die stijging kon zich niet doorzetten in 2011. Dit jaar wordt er vooral met de nulgrens geflirt.
Toch betekent het voor velen een opluchting dat er in juli geen daling waargenomen werd. De situatie op de financiële markten blijft namelijk moeilijk. Uit enquêtes afgenomen in september blijkt dat consumenten lage verwachtingen koesteren. Ook augustus kondigde zich op dit vlak moeilijk aan. Het is nog afwachten hoe deze verwachtingen zich vertalen in concrete cijfers.

}