Einde oneerlijke concurrentie overheid

Einde oneerlijke concurrentie overheid

Alle kosten in prijs

ACM gaat erop toezien dat de overheid inderdaad alle kosten meeneemt in zijn prijs en roept ondernemers op om met tips te komen als zij hinder hebben van oneerlijke concurrentie van een overheidsorganisatie. Dat kan ook anoniem. De ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de nieuwe, strengere opstelling van de toezichthouder. Het werd ook tijd voor een nieuwe aanpak. Bedrijven hebben nu nog te vaak last van overheden die oneerlijk concurreren. Die nieuwe strengere aanpak volgens de wet Markt en Overheid is op 1 juli direct van kracht geworden. De overgangsperiode, waarin overheden zich konden voorbereiden op de nieuwe basis voor hun calculatie, is voorbij.

Bevoordelen

De wet Markt en Overheid bevat vier voorschriften, waar de hele overheid aan moet voldoen.
  1. Kostendoorberekening: alle kosten van een economische activiteit doorberekenen in de verkoopprijs.
  2. Bevoordelingsverbod: eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen, met bijvoorbeeld een goedkope lening.
  3. Gegevensgebruik: overheden mogen gegevens niet hergebruiken voor andere activiteiten: bijvoorbeeld de adressen van burgers voor een commerciële mailing.
  4. Functiescheiding: bijvoorbeeld een gemeenteambtenaar die de aanvraag voor een kapvergunning behandelt, kan niet ook kapwerkzaamheden aanbieden aan particulieren.

Sanctie

ACM onderzoekt na tips of er schade is voor bedrijven. Als dat het geval is kan hij een 'last onder dwangsom’ opleggen. Er zijn drie sectoren die ACM extra aandacht geeft: de inzameling van bedrijfsafval, de exploitatie van sportaccommodaties en de exploitatie van parkeergarages. 

}