Drank en horecawet onduidelijk

Drank en horecawet onduidelijk

De aanleiding voor de nieuwe vraagtekens bij de drank- en horecawet die op 1 januari van kracht werd, is de weigering bier te verkopen aan een vrouw die met haar zoon boodschappen deed. Het ging om een vrouw die in Deventer boodschappen deed en zich beklaagde in de Telegraaf. Er zijn meer gevallen bekend en ze vormen voor zo wel het CBL (de koepelorganisatie van supermarkten) de aanleiding om de overheid om meer duidelijkheid te vragen. Het is niet duidelijk of ouders die hun boodschappen doen samen met een kind nu wel of niet alcoholhoudende drank kunnen kopen. Het CBL vindt het een zwakte van de wet. De Tweede Kamerfractie van D66 vindt dat het te ver gaat als ouders inderdaad geen wijn of meer vier meer kunnen kopen als ze in het gezelschap zijn van hun kinderen. De fractie heeft daarover ook vragen gesteld aan de minister. Het is zo dat een caissière kan weigeren alcohol te verkopen als ze vermoedt dat de drank die iemand koopt “kennelijk” bestemd is voor een minderjarige. Een woordvoerder van VWS zegt in de Stentor: “De wet zegt echter niet dat alcoholverkoop in aanwezigheid van kinderen niet is toegestaan.” Het beleid blijkt per supermarkt te verschillen. Een aanvulling op de nieuwe wet moet een einde maken aan de onduidelijkheid.

}