Beschikbaar inkomen huishoudens daalt minder

Beschikbaar inkomen huishoudens daalt minder

Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Centraal Planbureau. In 2012 daalde het reëel beschikbare inkomen nog met 2,2%, twee keer zo sterk dus als in 2013. In 201 zal het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens stijgen met 1%, volgens cijfers van het CPB. De Nederlandse economie zal groeien met 0,5%. De daling van het besteedbare inkomen in 2013 werd veroorzaakt, doordat de stijging van de lonen achterbleef bij de inflatie, doordat minder mensen werken en doordat de belastingen en sociale premies stegen. De inflatie was 2,5% en dat was dus veel meer dan de gemiddelde stijging van de cao-lonen, die 1,2% was. Het aantal banen daalde met 136 duizend. Mede door de inkomensdaling zijn de reële consumptieve bestedingen door huishoudens in 2013 met 2,1 procent gekrompen. Die ontwikkelingen zijn ongunstig voor de winkeliers van Nederland. En niet alleen hadden de consumenten minder te besteden, zij spaarden ook meer. Het financieel vermogen van huishoudens steeg in 2013 met 47 miljard tot 1,2 biljoen euro. Bezittingen van de huishoudens stegen flink en hun schuld nam veel minder toe. Voor het eerst sinds 1995, het jaar waarin CBS begon dat cijfer bij te houden, daalde de hypotheekschuld. De hypotheekschuld van alle mensen in Nederland samen nam 8 miljard euro af. Dat kwam voor deel doordat mensen extra aflosten. Ook werden er minder nieuwe hypotheken afgesloten. Er werd dus minder verdiend, meer gespaard en meer afgelost. De prognoses laten wel zien dat er meer geld zal worden verdiend het komend jaar, maar zeggen niets over sparen en aflossen.

}