Bedrijfsfinanciering moet beter

Bedrijfsfinanciering moet beter

Wie een nieuw bedrijf start, of een bestaand bedrijf overneemt, heeft een krediet nodig. Dat is, door de verscherpte regels op de kredietmarkt, tegenwoordig niet eenvoudig los te krijgen. De ondernemersverenigingen MKB-Nederland
en VNO-NCW  vinden dat de mogelijkheden om ondernemers van een krediet te voorzien, verruimd moeten worden. Er moet onderzocht worden hoe dat te realiseren is. Gebrek aan krediet kan een groeibreker betekenen bij een aantrekkende economie, is de stelling op hun website.

Risicovolle kredietverlening
De verenigingen stuurden afgelopen week een brief aan de Tweede Kamer om het belang van ruimere mogelijkheden van bedrijfsfinanciering onder de aandacht te brengen. 'Zonder banken kunnen ondernemers niet ondernemen,' staat er in hun brief. De directe aanleiding voor de brief was het Algemeen Overleg over de kredietmarkt van de Tweede Kamer op 20 maart. Banken kunnen minder uitlenen door de verscherpte kapitaals- en liquiditeitseisen. Daardoor zijn langlopende leningen (hypotheken, infrastructurele en projectfinanciering) moeilijker te krijgen. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW is er door de strengere regels ook weinig geld beschikbaar voor risicovolle kredietverlening, zoals voor innovatie en starters.

Institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars) zouden net als bij woningfinanciering (voorstel van commissie Van Dijkhuizen) een grotere rol kunnen spelen bij bedrijfsfinanciering. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden dat die mogelijkheid onderzocht moet worden. Wat het overleg in de Tweede Kamer heeft opgeleverd, is nog niet bekend. Wordt vervolgd.

}