Aantal bedrijfsovernames per jaar gestegen ondanks crisis

Aantal bedrijfsovernames per jaar gestegen, ondanks crisis

Dat staat in een brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken op 11 september aan de Tweede Kamer stuurde over zijn Plan van aanpak bedrijfsopvolging. Hij gaat de bedrijfsopvoling en de bedrijfsovername beter faciliteren en daar worden de nieuwe  Ondernemerspleinen bij ingezet. Kamp had op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek laten doen naar de omvang van de problemen rond bedrijfsopvolging. Dat is uitgevoerd door het Center of Entrepreneurship van Nyenrode Business Universiteit. Dat stelt onder meer vast dat het aantal bedrijfsoverdrachten niet is afgezwakt door de huidige crisis.
Naar schatting is jaarlijks met bedrijfsoverdrachten gemoeid:

  • 128.000 – 137.000 banen;
  • 5,7 – 7,9 miljard euro omzet;
  • 2,3 – 3,2 miljard euro eigen vermogen.
Elk jaar leiden mislukte bedrijfsoverdrachten tot een verlies van naar schatting:
  • 50.000 - 55.000 banen;
  • 2,4 - 3,2 miljard euro omzet;
  • 0,88 - 1,3 miljard euro aan kapitaal.
Over het aandeel bedrijven dat wordt voortgezet, zijn geen recente cijfers. Onderzoek van de KvK (2007) laat zien dat 75% van de bedrijven voortgezet wordt. 25% wordt beëindigd zonder opvolging.
Voorlichting over bedrijfsopvolging en bedrijfsovernames vindt de overheid belangrijk en de overheid zal samen met de KvK bekijken hoe binnen de toekomstige Ondernemerspleinen adequaat aandacht gegeven wordt aan bedrijfsoverdrachten en bedrijfsovernames. Wat betreft de financiering van bedrijfsovernames noemt EZ in de brief wel de mogelijkheden die onder meer de Borgstelling MKB –kredieten biedt, maar gaat verder niet op de vraag of er voldoende financieringsmogelijkheden beschikbaar zijn.

}