Aanpak fraude winkelpersoneel werkt

Aanpak fraude winkelpersoneel werkt

De interne fraude is in de detailhandel een ernstig probleem. De schade door die vorm van criminaliteit bedraagt jaarlijks 180 miljoen euro. Niet alleen is de materiële schade groot, door interne fraude wordt de werksfeer ook slechter, zodat ondernemers juist de de goede krachten kwijt kunnen raken. De Stichting FAD, Fraude Aanpak Detailhandel (FAD) doet daar iets aan met een register. Daar kunnen winkeliers de naam van een sollicitant controleren. Dat gebeurt steeds vaker, zo blijkt uit het jaarverslag 2012. Het aantal screenings, het aantal keren dat de naam van een sollicitant is gecheckt bij het register, steeg van 51.000 in 2008 naar 115.000 in 2012. Volgens Sander van Golberdinge, secretaris van de stichting FAD beperken deelnemende winkelbedrijven de fraude met miljoenen euro’s. “Fraudeurs, stelende medewerkers, trekken immers vaak van winkel naar winkel, maar krijgen geen baan bij winkeliers die zijn aangesloten op het Waarschuwingsregister.” 

}