88 van managers wil personeel ontslaan

88% van managers wil personeel ontslaan

Dat maar weinig mensen zeker kunnen zijn van hun baan, blijkt uit het wendbaarheidsonderzoek eerste kwartaal 2014 van detacheerder Yacht. Dick Koopman, directeur bij Yacht noemt de uitkomst van het onderzoek "onthutsend”, omdat uit de cijfers blijkt dat er in Nederland een grote mis match is. Wat de manager van zijn mensen vraagt en wat zij hij kunnen bieden loopt nogal uiteen. Het gevolg: economische schade.
Orrzaak mis match
Deze mis match is volgens Yacht het gevolg van gebrek aan toekomstvisie bij organisaties en de huidige regelgeving. Managers kunnen iet op tijd inspelen op de kennis en vaardigheden die hij straks nodig heeft, omdat hij niet weet welke dat zijn. En medewerkers worden beschermd tegen ontslag, zodat je niet zo eenvoudig je team kunt aanpassen aan nieuwe eisen aan de vereiste kennis.

Vooruit kijken

Organisaties die wel weten wat de ontwikkelingen zijn op de markt en op de arbeidsmarkt zijn meer tevreden over de medewerkers. Van de bedrijven met een lange-termijnvisie zegt 35% aan over exact de juiste mensen te beschikken.

Manager

Yacht wijst erop dat het probleem ook bij de managers ontstaat. Zij zouden hun medewerkers in staat moeten stellen mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen.

Overheid

Volgens het onderzoek is 15% van de managers van plan het komende jaar medewerkers te ontslaan/vervangen en overweegt 39% dit. Bij de overheid is de mis match het grootst. 90% van de managers daar zou mensen ontslaan, als er geen belemmeringen waren.

First in first out

Principes als last in first out zijn volgens Yacht niet meer te handhaven. Met die aanpak behoud je niet per se de juiste expertise.

}