600 miljoen euro van overheid kansen voor installateurs en bouwers

600 miljoen euro van overheid: kansen voor installateurs en bouwers

Overheid, werkgevers- en werknemersorganisatie en milieuorganisaties hebben afgelopen vrijdag een akkoord bereikt over energie en duurzame groei. Dat meldde minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. De ondernemers (VNO-NCW en MKB-Nederland): “Juist nu de economie in een moeilijke periode zit, is het belangrijk om in verduurzaming te investeren.” Bouwend Nederland ziet in het akkoord “het behoud van duizenden banen in de bouwsector.” Aannemers verwachten veel van maatregelen die meer woningisolatie stimuleren. Het wordt voor particulieren aantrekkelijker om te investeren in het goed isoleren van de eigen woning. De financiering van energiebesparende werkzaamheden wordt eenvoudiger en er komt een label die inzicht geeft in de energieprestaties van de eigen woning. Dat zal ook opdrachten aan aannemers bevorderen. Corporaties krijgen geld om hun sociale huurwoningen te verbeteren. Ook de installatiebedrijven zijn positief over het energieakkoord. De extra impuls voor energiebesparing en duurzame energie is heel belangrijk voor de toekomstige werkgelegenheid in de sector. Gunstig voor installateurs: het wordt interessanter om zelf energie op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. Volgens de brancheorganisatie UNETO-VNI kan stimulerend beleid voor duurzame energie tienduizenden extra banen opleveren. Het akkoord biedt, aldus UNETO-VNI perspectief voor groene groei en innovatie in de installatiebranche en de toeleverende industrie en is vooral positief over het fonds van 600 miljoen euro dat beschikbaar komt voor energiebesparing in de particuliere sector.

}