46 ondernemers middenbedrijven ziet kans op groei

46% ondernemers middenbedrijven ziet kans op groei

De ondernemingen die groei of handhaving van de omzet verwachten, zijn gematigd positief over het ondernemingsklimaat in Nederland. ‘Goed’ is het oordeel van 19%, 53% beoordeelt het klimaat als ‘neutraal’. Ongeveer een kwart is minder positief. In het onderzoek werd onder meer ook gevraagd naar innovatie. Meer dan de helft van de bedrijven die meldt in de afgelopen drie jaar producten of diensten te hebben ontwikkeld, werkt daarbij samen met andere bedrijven of instellingen. Het rapport dat inzicht geeft in de verwachtingen en plannen van een groot aantal Nederlandse ondernemers is als PDF te downloaden op de site van Deloitte: mid market monitor 2013.

}