Wordt het makkelijker een 65plusser in te schakelen

Wordt het makkelijker een 65-plusser in te schakelen?

Als het van minister Henk Kamp afhangt, komt daar verandering in. Hij bereidt een wetsvoorstel voor dat begin volgend jaar gereed moet zijn. Werkgevers zullen van de minister van Sociale Zaken meer opeenvolgende en tijdelijke arbeidscontracten kunnen aanbieden. De bedoeling is dat zowel 65-plussers als werkgevers minder tegenstand ondervinden. De arbeidsparticipatie van ouderen zou erdoor gaan stijgen.

De eerste verandering zou erin bestaan dat er meer tijdelijke contracten komen. Nu mogen er slechts twee tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden aangeboden en dan moet een vast contract volgen. Werkgevers tonen echter schrik bij het aanbieden van een vast contract. Onder andere de ouderen op de arbeidsmarkt hebben daar het meest last van.

Dit komt omdat ze vaker met langdurige ziekte te maken krijgen. Werkgevers zullen, als de plannen goedgekeurd worden, ontslagen worden van de verplichting om twee jaar lang het loon van een zieke 65-plusser door te storten. Een re-integratietraject uitstippelen wordt ook niet langer verplicht voor deze leeftijdsgroep.

Veel senioren reageren eveneens positief. Ze geven aan dat ze tijdens hun pensioen aan de slag willen blijven, en af willen van de sociale lasten die de werkgevers moeten betalen, omdat ze hun sociale verplichtingen al opbrachten tijdens hun carrière voor hun 65ste. Ze vinden ook niet dat dezelfde wettelijke verplichtingen moeten blijven gelden.

In Nederland stijgt het aantal 65-plussers dat doorwerkt fors. Het afgelopen decennium is het aantal verdrievoudigd. Vaak gaat het om vrije beroepen of om zelfstandigen, zodat er geen cao's gelden. Door de aanpassingen die minister Kamp beoogt, wordt ook een stijging van werkende 65-plussers in dienstverband verwacht.

}