Winkels nu al op zondag open minister kamp van ez machteloos

Winkels nu al op zondag open Minister Kamp van EZ machteloos

De gemeenten lopen met hun gedoogbeleid vooruit op een mogelijke wijziging van de Winkeltijdenwet. Kamp is daar tegen, maar heeft geen middelen tot zijn beschikking om gemeenten aan te spreken als zij niet optreden tegen winkeliers die hun zaak op zondag openen. Ook al is dat nog niet toegestaan. Belanghebbenden kunnen een handhavingsverzoek doen bij een gemeente. Kamp schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede kamer. Gemeenten dienen de wet na te leven en de regels te handhaven als winkeliers de wet niet naleven. Gemeenten die in dat opzicht vooruit lopen op wetswijzigingen handelen mogelijk in strijd met de huidige wetgeving, aldus Kamp.
Belanghebbenden kunnen, aldus het ministerie van EZ, een handhavingsverzoek doen bij een gemeente. Indien een gemeente een handhavingsverzoek afwijst en dus niet alsnog gaat handhaven, kunnen belanghebbenden dat besluit door de bestuursrechter laten toetsen om handhaving door de gemeente af te dwingen.
Wanneer de wetswijziging in werking is getreden, dan is, moeten gemeenten de belangen afwegen. Dat betekent dat zij op basis hiervan ook het belang van de zondag als rustdag en het belang van werknemers en kleine winkeliers in hun afweging moeten betrekken. Daarnaast spelen echter ook de belangen van de lokale economie en werkgelegenheid. Hoe gemeenten de afweging van belangen precies maken, is aan gemeenten zelf, aldus Kamp.

}