Werken s zondags of s avonds niet extra belonen

Werken ’s zondags of ’s avonds niet extra belonen

Dat vindt de voorzitter van MKB Nederland Michaël van Straalen, die zich uitsprak in het
Financieele Dagblad.  Hij noemt het in de krant “totaal uit de tijd om iemand voor werk in de avonduren of op zondag een toeslag te geven. De economie is flexibel en al lang niet meer gebonden aan de tijden van negen tot zes.” Van Straalen vindt dat om die reden het toeslagenstelsel afgeschaft moet worden. Voor bijvoorbeeld de zelfstandige winkelier zijn de loonkosten anders niet meer op te brengen, stelt hij. Die is bijna gedwongen om net als de ketens op de zondag of in de (koop)avond op te gaan. Meer omzet haalt hij echter niet. Hij is ondertussen wel meer geld kwijt aan de toeslagen voor zijn personeel. Voor die problemen vindt de ondernemer geen gehoor in cao-besprekingen. De vakbeweging is beslist tegen de afschaffing van toeslagen. Van Straalen vindt dat er per bedrijf en sector onderhandeld moet worden over de afschaffing van de toeslagen en de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld over de vraag of de afschaffing moet leiden tot een loonstijging voor de branche. De groeiende activiteit op bijvoorbeeld de zaterdag en de zondag beperkt zich niet tot de detailhandel. Ook de leveranciers van de winkels zullen vaker in het weekeinde aan het werk moeten om te voorkomen dat winkels die dan ook open zonder voorraad komen te zitten.

}