Wanbetalers vreten winst op

Wanbetalers vreten winst op

Na 3 maanden oninbaar

Die rekeningen zijn na drie maanden ‘oninbaar’ aldus kredietverzekeraar Atradius. De verzekeraar houdt een Betalingsbarometer bij waar 3.000 bedrijven in 14 West-Europese landen aan meewerken.

Kredietbeheersing

De Nederlandse ondernemers proberen meer grip te krijgen op hun crediteuren. Ruim 75% van de Nederlandse bedrijven neemt maatregelen om het risico dat ze niet betaald worden, te verkleinen. Uit de barometer blijkt verder dat West-Europa gemiddeld 37,6% van de totale waarde van facturen te laat wordt betaald.

Niet betaald

Het aandeel van rekeningen dat na 90 dagen nog niet is betaald, is 4,9% en gemiddeld wordt 1,7% van de facturen als oninbaar afgeschreven. Europese bedrijven schrijven gemiddeld 35% van de totale waarde van deze facturen af als oninbaar.

Ondernemers hebben het onder controle

In sommige landen hebben ondernemers het crediteurenbeheer beter voor elkaar dan in andere. De meeste schade lijden bedrijven in Turkije, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Italië. Het innen hebben ze beter in de hand in Denemarken, Zweden, Oostenrijk en “verrassend” genoeg ook in Griekenland.

Risico wanbetaling blijft

Atradius verwacht niet dat het risico op wanbetaling afneemt de komende tijd. En dat ondanks de aantrekkende economie. Het aantal faillissementen daalt wel licht, maar is in Europa toch nog altijd flink (32%) hoger dan het was in 2007. In Nederland daalt het aantal faillissementen, maar in de meeste landen is het aantal bedrijven dat niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen nog hoog. Atradius: “Zo is het insolventieniveau in de eurozone twee keer zo hoog als voor de crisis en in de ons omringende markten ruim 3,5 keer zo hoog. Hierdoor neemt het risico op wanbetaling toe en is een goed creditmanagement extra belangrijk.”

Waarom betaalt men niet op tijd?

Er zijn meerdere oorzaken: onvoldoende financiële middelen (volgens 45% van de Nederlandse ondernemers), onjuiste informatie op facturen (30%), onenigheid over kwaliteit (28%).

Wat doen ondernemers om hun geld te krijgen?

De maatregelen van Nederlandse ondernemers om vorderingen te innen:  sturen van betalingsherinneringen (46,2%) en beoordelen van de kredietwaardigheid van klanten (43,3%), inschakelen incassobureau (44%).

}