Wanbetalers rekenen op verhoging van griffierechten

Wanbetalers rekenen op verhoging van griffierechten

De betalingstermijn start - en daar begint de onduidelijkheid – op de dag dat de klant de rekening ontvangt, vanaf het ogenblik dat de goederen of diensten geleverd worden, of vanaf het tijdstip dat de goederen of diensten goedgekeurd en aanvaard worden.

Als de betalingstermijn verstreken is, moet de afnemer interest betalen (momenteel ongeveer 8%). Hier is de leverancier in het voordeel: een ingebrekestelling is niet vereist. Alle invorderingskosten gaan ook naar de afnemer. Maar een onderaannemer kan niet vragen op tijd betaald te worden als de aannemer zelf moet wachten op zijn centen. De onderaannemer heeft geen voorrang van betaling.

Rechtszaak
Een probleem stelt zich echter nu de regering de griffierechten wil verhogen, in sommige gevallen tot het viervoudige. Zo komt het in 10% van de gevallen voor dat de leverancier ondanks het feit dat hij zijn zaak wint, toch niet kan incasseren. Hij is het die in dit geval de griffierechten moet betalen.
De slechte betalingsmoraal doet zich meestal voor als de MKB'er zijn tegenpartij niet goed kent. Als ondernemers minder naar de rechtbank stappen, dan gaan wanbetalers vaker hun kans wagen. Een ondernemer doet er goed aan zijn geschillen op een andere manier te beslechten.

}