Voorkom winkelzeepbel

Voorkom winkelzeepbel

Detailhandel Nederland stelt op basis van cijfers van 1 mei 2013van Neprom, Commercieel Vastgoed in Nederland 2012 en Locatus, vast dat er bij een huidige winkelvloeroppervlakte van bijna 31 miljoen vierkante meter, een planvoorraad is van bijna 2,5 miljoen vierkante meter. Gaan die plannen door, dan stijgt de leegstand van 10% naar 18%. Leegstand heeft maatschappelijke gevolgen. Mensen voelen zich minder veilig in een centrum waar winkels leeg staan en de groei van het aantal winkels maakt het ook moeilijker voor winkeliers om hun brood te verdienen. Vandaar dat Detailhandel Nederland de provincie vraagt om de regie te voeren “op de ruimtelijke ordening van nieuwe ontwikkelingen in de detailhandel”. Dat moet voorkomen dat het met winkels dezelfde kant op gaat als met de kantorenmarkt, waar de leegstand in sommige delen van het land problematisch is. Detailhandel Nederland is niet tegen nieuwbouw, maar wil wel dat ‘slechte’ winkelmeters worden opgeruimd. Jildau Schuilenburg, secretaris Vestigingszaken van Detailhandel Nederland: “Het uitblijven van krachtig sturen van gemeenten en provincies leidt tot een zeepbelontwikkeling in het aanbod van winkelpanden.” Gemeenten houden bij het bijbouwen van winkels te weinig rekening met de gevolgen voor de regio, dus moeten provincies ingrijpen. De provincies moeten niet bang zijn hun doorzettingsmacht ten opzichte van gemeenten te gebruiken en plannen alsnog afkeuren. Het opruimen van vierkante meters detailhandel zonder toekomstperspectief en de marktwerking zullen er daarnaast voor moeten zorgen dat het winkelbestand geen zeepbel wordt. Op de site van Detailhandel Nederland staat een overzicht van de leegstand per provincie en de plannen voor het bouwen van winkels: plannenwinkelbouw.

}