Visie op winkelstraat ontbreekt

Visie op winkelstraat ontbreekt

Detailhandel Nederland roept politici op het onderwerp van de leegstand tot onderdeel te maken van de coalitieakkoorden die gesloten worden in de aanloop van de raadsverkiezingen. Het onderzoek is uitgevoerd door Platform31, in opdracht van Detailhandel Nederland en het G32-stedennetwerk. Het bevat ruim 50 maatregelen waarmee de winkelleegstand opgelost zou moeten worden. Winkels kunnen alleen succesvol zijn in een aantrekkelijk winkelgebied en andersom is een winkelgebied aantrekkelijk door leuke winkels die de artikelen en de service bieden waar de winkelende consument op uit is. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt gedeeld door winkeliers, makelaars, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars en de overheid (gemeenten en provincies). Yvonne van Mierlo, wethouder gemeente Helmond en voorzitter pijler Economie van de G32: “Cruciaal voor de toekomst van winkelgebieden is goede publiek-private samenwerking op lokaal en regionaal niveau.” Het rapport moet de partijen inspireren tot oplossingen. Het aantal leegstaande winkels is de afgelopen jaren fors gegroeid. Er zijn gemeentes waar een vijfde van de winkels leeg staat. Leegstand leidt tot verval van een straat of wijk. Wat kan er aan gebeuren. Om te beginnen moeten er goede keuzes gemaakt worden welke winkelstraten en winkelcentra moeten blijven. Die straten en centra moeten de winkelende consument kwaliteit bieden: schoon, goed onderhouden, veilig, bereikbaar en betaalbaar. Heel belangrijk is volgens het rapport samenwerking in de winkelgebieden. Bijvoorbeeld samenwerking om het winkelgebied ook online attractief te maken. Een belangrijke waarschuwing van Detailhandel Nederland: het is niet zo dat als de economie voorbij is, de winkels vanzelf weer in gebruik genomen worden. Er is meer aan de hand en er is gezamenlijke inspanning nodig om de winkelgebieden toekomstbestendig te maken.
In de expertgroep De Nieuwe Winkelstraat van het onderzoeksprogramma Shopping2020, werken 16 brancheorganisaties samen. De groep heeft vijf thema’s/locaties beschreven waar de winkelier nu en in 2020 met succes op in kan spelen. Dat is:

  1. beleving: aantrekkelijker centrum door meer belevingswaarde: Surprise & Shop.
  2. Meer service in wijkwinkelcentra: Service & Shop
  3. Aanbod voor high traffic locaties als stations en vliegvelden: Travel & Shop
  4. Aanbod voor wie onderweg is naar werk of opleiding: Work & Shop
  5. Ontwikkel een aanbod en winkel met een verhaal, bijvoorbeeld voor een evenement of thematisch winkelpark: Story & Shop

}