Verlenging btwmaatregel hard nodig

Verlenging btw-maatregel hard nodig

In de oorspronkelijke plannen zou het reguliere btw-tarief van 21% op de arbeidskosten van renovatie en onderhoud aan woningen met ingang van 1 maart weer gelden. UNETO VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en Bouwend Nederland zijn er beiden van overtuigd dat hun pleidooi voor verlenging de doorslag heeft gegeven. Volgens UNETO-VNI blijven dankzij de verlenging van de lage btw duizenden banen behouden. Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI: 'De werkgelegenheid in de sector staat zwaar onder druk. Installateurs moeten alle zeilen bijzetten om waar mogelijk werkgelegenheid in stand te houden. Verlenging van het lage btw-tarief helpt om zoveel mogelijk ondernemingen door de crisis heen te slepen.' Dat de regering nu bereid is de btw-verlaging voor arbeidskosten te handhaven heeft alles te maken met het akkoord van minister Blok en de woningcorporaties over onder andere de verhuurderheffing. De investeringen door woningcorporaties voor onderhoud en renovatie zijn fors gedaald door de onzekerheid over de heffing. De verlaging van het btw-tarief ook na 1 maart 2014 helpt enigszins om iets van de achterstand die is ontstaan, in te lopen. Volgens Bouwend Nederland zorgt verlenging van de maatregel tot eind 2014 voor 360 miljoen euro extra omzet en het behoud van 3.000 arbeidsjaren. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: "De Nederlandse bouwsector kan weer de motor van de economie worden, maar zit nog middenin de crisis."

}