Verdubbeling aantal bedrijfsovernames

Verdubbeling aantal bedrijfsovernames

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. In de jaren 2009-2012 is het aantal overnames van bedrijven bijna verdubbeld. Daarbij zijn bijna altijd midden- en kleinbedrijven betrokken. Vorig jaar steeg het aantal met 9% tot ruim 4.600. Eerder berichten we al over een cijfer van in totaal 23.000 bedrijfsoverdrachten per jaar (inclusief onder meer opvolgingen). In 2009 was het aantal bedrijfsovernames beduidend lager: 2.400. In 2010 is een golf van overnames op gang gekomen en die heeft zich voortgezet in de jaren 2011 en 2012. In slechte economische tijden, aldus het CBS, worden bedrijven sneller overgenomen. Het afwenden van een faillissement kan hierbij een rol spelen. Het aantal fusies van bedrijven nam in de afgelopen jaren iets toe. Bijna alle bedrijven die worden overgenomen maken deel uit van de groep midden- en kleinbedrijf (MKB). Hiermee is gemiddeld 4,6 werkzame persoon betrokken. De MKB-bedrijven worden ook overgenomen door bedrijven binnen het MKB. Slechts 2% van de bedrijven die andere bedrijven overnemen zijn grote bedrijven. De meeste overnames vinden plaats binnen de zakelijke dienstverlening, vooral organisatieadvies- en de ingenieursbureaus. In 21012 was hun aandeel 38%. Veel overnames zijn er ook binnen de groothandel.

}