Strengere controle voedsel

Strengere controle voedsel

Dat maakten staatssecretaris van Economische Zaken Dijksma en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Er was de afgelopen tijd veel kritiek op de NVWA, na verschillende incidenten rond voedselveiligheid.
Dijksma: 'De NVWA kan met meer slagkracht en een nieuw keuringssysteem beter en gerichter controleren op misstanden. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor eerlijk en veilig voedsel, met een toezichthouder die hier bovenop zit en handhaaft.' Ook het bedrijfsleven zal moeten mee betalen aan een scherper toezicht. De tarieven die bedrijven moeten betalen, gaan omhoog met in totaal 10 miljoen euro per jaar. De NVWA gaat structureel meer mensen inzetten voor toezicht en handhaving, vooral inspecteurs en dierenartsen. Het systeem van keuring en toezicht wordt onderzocht en verbeterd. Verwacht mag worden dat de overheid weer controletaken op zich gaat nemen die naar bedrijven zijn gegaan. In februari verschijnt een rapport over de risico’s voor de voedselveiligheid in de vleesketen. Die worden in kaart gebracht door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De NVWA is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van grondstoffen tot en met supermarkt en horeca en inspecteurs controleren zowel slachterijen, als restaurants en winkels.

}