Steun voor starters

Steun voor starters

De VVD wil op die manier het ondernemersklimaat voor startups aantrekkelijker maken. MKB-Nederland is positief over de plannen. Lucas stelt dat startups een grote kracht van de economie zijn. Haar voorstellen moeten zorgen dat ondernemers niet belemmerd worden door te veel regelgeving. Ook MKB-Nederland vindt starters belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. De concurrentie van nieuwe en jonge bedrijven dwingt het gevestigde bedrijfsleven om tot vernieuwing. Het probleem dat Lucas constateert is dat van het grote aantal startende ondernemingen in Nederland maar een klein deel doorgroeit. Volgens de plannen die op 1 november werden gepresenteerd worden regels vereenvoudigd, krediet beter toegankelijk gemaakt en wordt het voor investeerders fiscaal aantrekkelijker durfkapitaal beschikbaar te stellen. Ook wil de VVD buitenlandse startups betere kansen geven zich in  Nederland te vestigen. De VVD wil verder beginnende ondernemers meer laten delen in de publiek ontwikkelde kennis. Lucas kwam al in april van dit jaar met haar ideeën over een verbetering van de kansen voor start ups door onder meer het beschikbaar stellen van durfkapitaal fiscaal aantrekkelijker te maken: de VVD stelde toen dat steun voor veelbelovende start ups ontbreekt. In diezelfde maand bleek uit onderzoek dat de overheid zich juist te veel concentreert op startende ondernemers. Onderzoeker dr. Lex van Teeffelen van de Hogeschool Utrecht stelde vast dat ondernemers die een bedrijf overnemen een veel belangrijkere rol spelen voor de Nederlandse economie. VVD’er Erik Ziengs vroeg destijds om een reactie van de minister, maar tot voorstellen voor steun aan ondernemers die een bedrijf overnemen, leidde zijn initiatief niet.

}