Regeldruk kleine ondernemers blijft groot

Regeldruk kleine ondernemers blijft groot

Kleine ondernemers, aldus Actal, merken niet veel van een vermindering van de regeldruk. Dat ondanks de beloften en ambities van eerdere kabinetten en deze regering. De afgelopen 7 jaar daalde de regeldruk met niet meer dan 3%, blijkt uit onderzoek dat Panteia uitvoerde in opdracht van Actal. Het grootste deel van de regeldruk is te wijten aan generieke verplichtingen, verplichtingen die voor alle kleine ondernemers gelden.
 
Actal adviseert het kabinet onderzoek te doen naar de oorzaken van de beperkte vermindering van de regeldruk. De Rijksoverheid is echter zelf goed te spreken over de resultaten van de inspanningen om de regeldruk voor burgers en ondernemers terug te dringen. Volgens de voortgangsrapportage Programma Regeldruk bedrijven waren de administratieve lasten voor ondernemers eind 2012 ruim 11% lager dan in 2010: een besparing van bijna € 850 miljoen. Collegevoorzitter van Actal Jan ten Hoopen gelooft eerder het eigen onderzoek en zegt: “Het is de hoogste tijd om de regeldruk voor kleine ondernemers daadwerkelijk en aanzienlijk te verminderen”. Mocht de besparing die de overheid noemt, inderdaad gerealiseerd zijn, dan roept het onderzoek de vraag op de verminderingen van regeldruk in de afgelopen jaren ook echt de kleine ondernemers een besparing hebben opgeleverd. Een evaluatie kan hierover duidelijkheid bieden, aldus Actal dat daarom adviseert ‘regeldruk’ op te nemen in de verplichte, periodieke beleidsevaluaties.
Ingewikkelde overzichten
De regeldruk blijkt vooral groot bij een BV. De ondernemer is dan vennootschapsbelastingplichtig en moet zijn jaarrekening bij de Kamer van Koophandel deponeren. Vooral voor micro-ondernemers met minder dan 10 medewerkers drukken dit soort verplichtingen zwaar. Actal vindt dat het Europese principe ‘Think Small First’-principe uitgangspunt moet zijn bij nieuwe wet- en regelgeving. Micro-ondernemers moeten niet gedwongen worden onnodig ingewikkelde financiële overzichten op te stellen.
Irritatie bij ondernemers
Actal vraagt ook toezichthouders niet meer te eisen dan de wet voorstelt. In het onderzoek gaat het onder meer om een broodjeszaak. De zaak heeft in een nieuwbouwpand geen sprinklerinstallatie geïnstalleerd, want dat was in zijn geval niet nodig. Na een brandveiligheidscontrole eist de toezichthouder dat hij dat alsnog doet. Ten Hoopen: “Dit leidt tot onnodige uitgaven en irritatie bij ondernemers. En het komt niet ten goede aan het ondernemersklimaat in Nederland.”

}