Oproep europese steun voor winkeliers

Oproep: Europese steun voor winkeliers

Sinds een aantal jaren heeft de detailhandel in Europa het zwaar. De consumenten geven minder uit, doordat ze weinig vertrouwen hebben in de economie. Daarnaast is er de opkomst van het online winkelen. De Nederlandse Europarlementariër Dennis de Jong (SP) is van mening dat de Europese Commissie niet genoeg doet voor de geplaagde detailhandel en nam het initiatief voor het Actieplan Detailhandel. Het rapport stelt vast dat in veel steden en dorpen in de EU de leegstand in winkelstraten toeneemt. Er is een kaalslag gaande, het winkelaanbod wordt minder gevarieerd. Het Europees Parlement ziet het maatschappelijke en economische belang van de detailhandel en wil Europese actie om de winkeliers te behouden voor de binnensteden. Het Europese Parlement wil dat de EU-landen de lasten voor winkeliers niet verzwaren en geen verhoging van de BTW doorvoeren. De Europese Commissie moet ook de verschillen per land in de wetten en regels voor de detailhandel verminderen. Detailhandel Nederland is blij met de voorstellen in het actieplan. Margriet Keijzer, secretaris Europa van Detailhandel Nederland: “Het stimuleren van het concurrentievermogen van de detailhandel is noodzakelijk om winkelgebieden in stads- en dorpscentra aantrekkelijk en veilig te houden en om nieuwe winkelconcepten, zoals e-commerce en omnichannel -waarbij winkel en web samensmelten - te kunnen ontwikkelen.”
De Europese Commissie zet een High Level Groep op om de uitvoering van het actieplan op de voet te volgen en de knelpunten in de sector aanpakken. Detailhandel Nederland wil vooral actie op het gebied van innovatie, beroepsvaardigheden, etikettering en het creëren van een ‘detailhandel-reflex’ zodat van een nieuwe wet steeds de gevolgen voor de detailhandel worden meegewogen.

}