Ondernemers iets minder negatief

Ondernemers iets minder negatief

De minder negatieve stemming blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), het onderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, CBS en het Economisch Instituut voor de Bouw. De enquête wordt elk kwartaal gedaan Buiten de licht verbeterde stemming, bevat de uitkomst echter geen tekenen van economisch herstel. De omzet (1,7%) was lager dan verwacht (5,6%) en er werd ook minder uitgevoerd (7,9%) dan verwacht (11,5%), de krimp van de werkgelegenheid was groter (-14%) dan verwacht (-12,6%). De verwachting over winstgevend steeg van -30,7% in het eerste kwartaal naar -15,5% in het derde kwartaal. Het oordeel over het economisch klimaat was lager (-23,8%) dan de verwachting (-16,9%), aldus de Coen-onderzoekers. Toch noemen ze de Nederlandse ondernemers “relatief optimistisch”, zij het minder optimistisch dan bankiers en economen. Toch vinden ook de onderzoekers de kans al met al niet groot dat er in 2013 al gesproken zal kunnen worden van economisch herstel.

}