Ondernemers hebben zelf sleutel groei in handen

Ondernemers hebben zelf sleutel groei in handen

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS Nipo in opdracht van BNR Business News Radio  (http://www.bnr.nl/). Het onderzoek, dat werd overhandigd aan minister Kamp van Economische Zaken, leverde een top 15 van knelpunten voor MKB’ers op. Direct na het zwakke consumentenvertrouwen staat op 2: de negatieve berichtgeving in de media. Op de derde plaats staat volgens de ondernemers in het MKB de sterke en groeiende prijsconcurrentie. De onderzoekers wijzen op de samenhang van veel ontwikkelingen: het consumentenvertrouwen is laag door de groeiende werkeloosheid en de slechte woningmarkt. De media berichten over die ontwikkelingen. Volgens ondernemers die in het onderzoek aan het woord komen, vormen de media een fors probleem. Velen vinden dat ze voor problemen zorgen en herstel belemmeren door hun berichtgeving, die negatief is. Minister Kamp van Economische Zaken noemde naar aanleiding van het onderzoek het lage consumentenvertrouwen een reëel probleem. MKB’ers kijken voor oplossingen naar de overheid, de banken en de media. De overheid moet wat hen betreft de economie stimuleren, minder bezuinigen, de belasting verlagen en de regeldruk verminderen. Banken zouden meer moeten meedenken met de MKB’ers en dan niet alleen met de grote ondernemingen. Experts van de brancheorganisaties en adviseurs zijn er juist van overtuigd dat de ondernemers de oplossing van de problemen in handen heeft. Zij denken dat ook in moeilijke tijden de kunst van het ondernemen doorslaggevend is.

}