Nieuwe regels webshops beschermen consument

Nieuwe regels webshops beschermen consument

Straks zullen die aanpassingen ongetwijfeld te lezen zijn op de website over consumentenonderwerpen van de EU. Ze zijn immers het gevolg van de Europese wens regels te harmoniseren. Nu vind je het nieuws echter nog even niet op de site. Vandaar dat we hier in gaan op de belangrijkste vernieuwingen. Voordat we ze opsommen: de EU noemt online winkelen: kopen op afstand.
Op de eerste plaats: de bedenktijd van de consument is bij een aankoop op afstand twee keer zo lang geworden. Die bedenktijd was 7 dagen en is nu twee weken. Een consument kan straks zonder opgave van reden de koop ontbinden als hij of zij dat binnen 14 dagen doet. Dan moet de consument volgens de nieuwe regels wel het artikel waar zij of hij van afziet binnen 14 dagen terugsturen. De kosten van het terugsturen zijn voor de consument, maar daar zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld: als het artikel niet met de ‘gewone’ post teruggestuurd kan worden, moet de webverkoper het ophalen, op zijn kosten. De verkoper moet ook wat betaald is voor een product (inclusief de leveringskosten) binnen 14 dagen nadat de koop is afgeblazen, terugbetalen. Ook andere vernieuwingen beschermen de koper. Zo is er de nieuwe regel dat er binnen 30 dagen geleverd moet worden, tenzij koper en verkoper iets anders hebben afgesproken. De verkoper moet er verder voor zorgen dat het de bezoeker van zijn website duidelijk is dat bestellingen tot een betalingsverplichting leiden.

}