Nationale ombudsman komt nu ook op voor ondernemers

Nationale ombudsman komt nu ook op voor ondernemers

Dat zijn ze onder meer omdat uit de praktijk in de recreatiesector blijkt dat de Ombudsman vaak weer schot in een zaak kan brengen door deze bij provincie of gemeente aan de orde te stellen. Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het belangrijk dat er dan ook echt capaciteit vrijgemaakt wordt voor de aanpak van de problemen van ondernemers met de Nederlandse bureaucratie. Zij noemen het overigens een noodgreep dat nu de Nationale ombudsman te hulp geroepen moet worden en komen met het voorbeeld van plannen in de recreatiesector die pas na 10 jaar uitgevoerd konden worden, door de locale bureaucratie. Gemeenten moeten meer werk maken van hun campagne ‘beter en concreter’ waarmee ze hun dienstverlening willen verbeteren en de regeldruk aanpakken. Naar aanleiding van het voorstel van Kamp begin augustus kwam D66 met de oproep dat ondernemers altijd bij een herkenbaar en vindbaar loket terecht moeten kunnen. Een eenvoudig toegankelijk loket voor elke overheidsdienst waar een ondernemer mee te maken heeft.

}