Mkb bedreigd door cybercrime

MKB bedreigd door cybercrime

Voor de zomer wordt de publiekprivate campagne 'Stop Cybercrime.nu' gelanceerd. Die richt zich om te beginnen op bewustwording van ondernemers. Een probleem is volgens MKB-Nederland dat kleinere bedrijven denken dat de cybercriminelen niet in hun geïnteresseerd zijn. Dat zijn ze echter wel degelijk, blijkt elke dag. De campagne wijst er ook op dat je als ondernemer de risico’s stevig kunt terugdringen door een paar eenvoudige maatregelen. Voorbeeld: verander elke maand de wachtwoorden die binnen je bedrijf gebruikt worden. Een ander voorbeeld is de maatregel waarmee we ons bericht begonnen: zet ’s avonds je wifi uit. Dat ondernemers in het midden- en kleinbedrijf nog niet actief de risico’s bestrijden, is opvallend, als je ziet dat 60% van de ondernemers zich zorgen maakt over de beveiliging van hun systemen tegen cybercrime. Ongeveer 40% was vorig jaar slachtoffer van computervirussen, phishing en dergelijke. Bijna 45% liet de onderzoekers weten dat ze de risico's van cybercrime niet kennen. Overigens heeft wel al 65% van de ondernemers maatregelen genomen tegen cybercrime, ruim 33% van de mkb-ondernemers heeft nog niets gedaan en 25% denkt slecht te zijn beveiligd. De cijfers komen uit een onderzoek van Panteia voor MKB-Nederland. Ze geven genoeg aanleiding om een campagne te beginnen die ondernemers bewust maakt van de risico's en hen aanzet om preventieve maatregelen te nemen. Het betreft een publiekprivate samenwerking tussen onder andere MKB-Nederland, Digibewust,TNO en het Ministerie van VenJ. MKB-Nederland is de uitvoerder van de campagne. Ondernemers kunnen gerichte adviezen verwachten, er komen bijeenkomsten en informatie over een actuele dreiging van cybercrime. 

}