Meer vertrouwen ondernemers

Meer vertrouwen ondernemers

Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Het producentenvertrouwen wordt gemeten op drie punten: het oordeel van de ondernemers over de orderpositie, het oordeel over de voorraden gereed product en de verwachte productie in de komende drie maanden. Ze verwachten veel meer te gaan produceren en ze waren minder negatief over de hoeveelheid orders dan in september. Over de voorraden waren ze juist iets negatiever. Eind september was het conjunctuurbeeld ook inderdaad iets beter dan eind augustus. Het CBS meet dat aan de hand van de conjunctuurklok. Daarop een aantal indicatoren en die gaan voorzichtig richting herstel. De onderzoekers waarschuwen voor te veel optimisme: op een na alle indicatoren in de conjunctuurklok presteren nog onder hun langjarig gemiddelde en de economie groeit nog niet. Toch is het optimisme vrij algemeen. Op 7 oktober beweerde de president van De Nederlandche Bank Klaas Knot dat Nederland uit de recessie en sindsdien hebben meerdere economen ook een gegroeid vertrouwen laten zien. Een van hen is Han de Jong, hoofdeconoom van ABNAMRO, die zich daarover op 10 oktober uitsprak. De ondernemers in Duitsland, belangrijke handelspartner van Nederland, hebben volgens het onderzoeksinstituut CESifo iets minder vertrouwen in het zakelijk klimaat van nu. Hun oordeel over de toekomst van de Duitse handel en industrie verbeterde juist in oktober. Conclusie: consumenten, ondernemers en economen zijn optimistischer. Nu moet dat vertrouwen nog bevestigd worden in economische groei.

}