Meer vertrouwen consument

Meer vertrouwen consument

Dat stellen de ING economen van het economisch bureau van de bank. In de zakelijke dienstverlening wordt het vanaf halverwege 2014 beter. De eerste die van de groei profiteren zijn de “niet kennisintensieve” bedrijven, aldus de ING. De groei zal in de sector beperkt zijn, omdat de klanten traag herstellen. In de gezondheidszorg ziet de bank kansen dankzij de bewuste keuze van patiënten voor goede zorg dicht bij huis. Negatief is de krimp in de zorg als gevolg van de stelselherziening. In de groothandel wordt een groei van 1,3% in volume verwacht, maar daarbij is er nogal een verschil in groei per branche. De winstgevendheid van de groothandel vermindert echter wel. In de industrie is er in 2014 een groei van 2,0% en de maakindustrie loopt voorop. De voedingsindustrie zal minder groeien dan in 2013 (0,5%), de grootste groei is er in de machinebouw en de fabricage van transportmiddelen (4,0%). In de bouw neemt de krimp af tot 1,0%. De beste kansen blijven er in het onderhoud en de verbouw. Voor transport en logistiek komt de bank niet met concrete cijfers. Wel is duidelijk dat het ondernemersklimaat verbetert, onder meer dankzij meer internationale activiteit. Voor de agrarische sector wordt 2014 een goed jaar, vooral voor de akkerbouwers en de melkveeboeren. Wat de horeca betreft, spreken de economen van de bank over een voorzichtig herstel. De detailhandel moet het doen met hoop dankzij herstel van koopkracht en vertrouwen. De krimp in de sector zal zo’n 0,2% zijn.
   

}