Meer overnames in vrijetijdsindustrie

Meer overnames in vrijetijdsindustrie

De groei in de Europese leisure-sector blijkt uit het wereldwijde Trendrapport 2013 van Merger Market over overnames en fusies. De totale waarde van de overnames en fusies in Europa was vorig jaar 12% lager dan in 2012: 61,6 miljard dollar (45,2 miljard euro). Het aantal deals was wel licht hoger dan in 2012.
De waarde van de overnames en fusies in de Europese vrijetijdsindustrie was vorig jaar 13,8 miljard dollar (2012: 7,4 miljard dollar). Ook in de sector Telefonie Media en Telecom werd er meer uitgegeven aan de overname van bedrijven: 132,2 miljard dollar (2012: 67,1 miljard dollar) net als in de sector Pharma, Medische industrie en Biotech: 50,6 miljard dollar (2012: 33,7 miljard dollar). De grootste daling was er in de sector Energie, Mijnbouw en Nutsbedrijven: -45%. De waarde van de fusies en overnames was in het vierde kwartaal even groot als in het derde, maar bijna 40% lager dan een jaar eerder.
De grootste investeerders in Europese bedrijven zijn de Noord-Amerikanen, met een aandeel van 68,7% in de aankopen. De Europeanen besteedden vorig jaar opnieuw minder aan bedrijven buiten Europa, terwijl ook de belangstelling uit de rest van de wereld voor Europese bedrijven daalde. Het meeste geld werd vorig jaar neergeteld voor Virgin Media, namelijk 25 miljard dollar, door Liberty Global. De Duitse investeerder John A. Benckiser SE betaalde 8,6 miljard dollar voor een belang van bijna 85% in het Nederlandse DE Master Blenders 1753 NV. 

}