Meer kredietkansen ondernemer

Meer kredietkansen ondernemer

Coöperatief Ondernemers Platform – Veluwe [http://www.copveluwe.nl/ ] is de eerste operationele kredietcoöperatie in Nederland voor financiering van MKB’ers. Zij komen moeilijker aan krediet, onder meer door de hogere eisen aan de reserves van banken. Een aantal ondernemers en oud-ondernemers op de Veluwe heeft daarom de kredietcoöperatie opgericht. Hun motto: het MKB moet uit de knel. De Coöperatie (COP) steunt ondernemers in het MKB met kennis en kapitaal. Kapitaal wordt verstrekt in combinatie met kennis en coaching. Het COP - Veluwe is een geheel besloten coöperatie. Deelnemers worden lid door aanschaf van één of meer certificaten. Kapitaalverstrekkende leden kunnen daarnaast deelnemen met een obligatielening tegen een fair rentetarief. Kapitaalvragende leden betalen een marktconforme rente over hun leningen. Een andere nieuwe mogelijkheid voor het vinden van bedrijfsfinanciering is in voorbereiding. MKB-Nederland heeft laten dat het kabinet onderzoekt of een deel van het Nederlands pensioenvermogen ingezet kan worden voor kredietverlening. Argus besteedde al eerder [http://www.argus-bedrijfsovernames.nl/nieuws/bedrijfsfinanciering-moet-beter-10.html ] aandacht aan dat onderwerp. Het MKB klaagt veel over de ontoereikende kredietverlening door de banken. Deze initiatieven moeten ondernemers weer de kans geven te ondernemen. 

}