Meer inkoop meer investeringen

Meer inkoop, meer investeringen

Winstgevendheid

Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland tweede kwartaal 2014 van de Kamer van Koophandel, het CBS, VNO/NCW, MKB Nederland en Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). De resultaten van de conjunctuurenquête (COEN) komen na de teleurstellende berichten over het eerste kwartaal. Daarin groeide de omzet bijna niet ten opzichte van het kwartaal daarvoor. De onderzoekers van COEN stellen echter dat de omzetontwikkeling vergeleken met het eerste kwartaal van 2013 veel gunstiger was. Ook daalde het aantal bedrijven met minder werkgelegenheid tot het laagste niveau sinds twee jaar. De winstgevendheid daalde in het eerste kwartaal afgenomen bij veel minder bedrijven dan in de afgelopen drie jaar.
 
Goed kwartaal voor bedrijven
Voor het tweede kwartaal verwachten de ondernemers per saldo een verbetering van het economisch klimaat. Dat is voor het eerst in drie jaar. Zij verwachten ook dat de omzet zal toenemen. Meer bedrijven verwachten dat, dan het aantal in kwartaal II van 2012 en 2013.
Ook voor het eerst in drie jaar, denken meer ondernemers meer in te kopen. Meer ondernemers denken dat ze meer personeel nodig zullen hebben. Het aantal ondernemers dat verwacht het met minder personeel af te kunnen/moeten daalt. Die laatste zijn nog wel in de meerderheid. Wat investeringen betreft: de groep die hogere investeringen verwacht te doen, groeit nog steeds. Vooral ondernemers in Utrecht denken dat ze meer gaan investeren.

}