Kritiek plannen lastenverzwaring zzpers

Kritiek plannen lastenverzwaring zzp'ers

Wiegel verklaarde in de Telegraaf dat het plan bij de kiezers van VVD en PvdA hard aan zal komen. Zijn verwachting is dat veel zzp’ers het niet meer redden als hun fiscale voordelen vanaf 2015 worden versoberd of afgeschaft. Hij voorziet faillissementen en een toename van het aantal mensen in de bijstand. Ook FNV Zelfstandigen verwacht dat een grote groep zzp’s de lastenverzwaring van 200 en later 300 euro in de maand niet zal kunnen opbrengen. Waar gaat het om? In juni kwam een commissie onder leiding van Van Dijkhuizen met een plan voor de vereenvoudiging van het belastingstelsel. Daarin staat het voorstel voor het afschaffen van de aftrek voor starters. Dat het kabinet van plan is dat deel van het voorstel uit te voeren, werd bekend via het Financieele Dagblad. De politiek zou vooral een einde willen maken aan de schijnzelfstandigheid. De belangenbehartigers van de zzp’er, zoals FNV Zelfstandigen vinden dat vooral bestreden moet worden dat werkgevers of opdrachtgevers mensen dwingen om als zelfstandig ondernemer te gaan werken. 

}