Krediet voor ondernemers die eerder bijstand kregen

Krediet voor ondernemers die eerder bijstand kregen

Verhaal ondernemer bekend

Dat zijn de uitgangspunten voor het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) en de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) die samen een kredietunie oprichten, speciaal voor die groep ondernemers. In een toelichting zegt Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Het bijzondere van deze doelgroep is, dat we de ondernemer en zijn verhaal door en door kennen. In het kader van de bijstandsverlening hebben we de levensvatbaarheid van de onderneming positief beoordeeld en weten we uit ervaring dat veel van deze ondernemers het nadien heel goed doen.”

Collega-ondernemers

De VKN noemt het coöperatieve aspect gedachte achter de kredietunie in het bijzonder voor deze groep kleine ondernemers geschikt. Ondernemers verstrekken krediet en nemen ook de coaching van collega-ondernemers voor hun rekening. Zij hebben er alle belang bij dat de ondernemers aan wie het krediet verstrekt wordt, het goed doen. De leden van de nieuwe kredietunie die krediet ontvangen staan er niet langer alleen voor. Die verhouding tussen kredietgevers en kredietnemers zorgt volgens de VKN voor dat er binnen de coöperatieve kredietverlening relatief weinig leningen afgeschreven moeten worden.

Kleine ondernemers

De kredietmogelijkheden voor vooral kleine ondernemers zijn sinds de crisis onder de banken sterk geslonken, onder meer door de hogere eisen aan reserves en zekerheid. Sinds een aantal jaren worden juist voor deze groep nieuwe bronnen van geld voor werkkapitaal en vervangingsinvesteringen ontwikkeld. Daarin zijn onder meer de overheid, verzekeraars, pensioenfondsen en ondernemers actief.

}