Krediet is nog knelpunt

Krediet is nog knelpunt

Dat heeft De Nederlandsche Bank, DNB, vastgesteld. Volgens de centrale bank heeft 50% van de banken in ons land al in het eerste kwartaal de voorwaarden voor een lening voor het MKB verder aangescherpt. 30% van de banken volgt hun voorbeeld. De reden: ze schatten de risico's van het krediet hoger in en de kosten voor hun vermogenspositie zijn hoger. Tegelijkertijd ziet 83% van de banken dat de vraag naar bedrijfskrediet daalt, vooral in het MKB. De oorzaken voor de daling: minder behoefte aan de financiering van investeringen, fusies en overnames en reorganisaties. 33% van de banken voorziet een verdere daling van de kredietvraag van kleine en middelgrote bedrijven. MKB Nederland vreest dat de aanscherping van de kredietvoorwaarden een rem wordt op de economische groei. In het MKB gaat het bij 80% van de aanvragen om leningen tot 200.000 euro. Juist die worden bijna niet meer verstrekt. De ondernemersvereniging noemt de kredietbeperking daarom een “groot knelpunt.” De voorzitter van MKB Nederland Hans Biesheuvel wil dat onderzocht wordt of alle kapitaaleisen die aan banken worden gesteld, wel reëel zijn. Die kapitaaleisen beperken de ruimte voor banken om kredieten te verstrekken. Hij verwacht ook veel van de pensioenfondsen. Die kunnen mogelijk hun reserves inzetten voor het verstrekken van krediet aan het MKB. Of dat inderdaad kan, wordt onderzocht, zoals Argus eerder al meldde: http://www.argus-bedrijfsovernames.nl/kredietmogelijkheden.

}