Koopbereidheid licht verbeterd

Koopbereidheid licht verbeterd

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is afgelopen maand het vertrouwen consumenten iets toegenomen. De indicator voor het vertrouwen steeg 2 punten tot -10. Wat er in feite (licht) verbeterde was de koopbereidheid. De cijfers van het CBS zijn positiever over de ontwikkeling van de koopbereidheid van de Nederlandse consument dan die van marktonderzoeker GfK. GfK stelde eerder dat de economie in Nederland wel langzaam uit de recessie komt, maar dat die groei nog geen effect heeft gehad op de koopbereidheid.
De Nederlandse consument denkt, aldus het CBS, sinds de vorige zomer vrijwel steeds iets beter over het economisch klimaat. In februari vonden consumenten vonden de tijd veel minder ongunstig voor grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, dan in januari. Ook was hun inschatting van hun eigen financiële situatie minder negatief. CBS noemt overigens de koopbereidheid “nog altijd laag”. Ook uit het gedrag van de bezoekers van de online verkoopsite Marktplaats blijkt een verbeterde belangstelling voor grotere aankopen. Volgens een bericht van RTL Z zoeken bezoekers vaker naar op auto's, motoren en boten en zijn er meer biedingen. Op autoadvertenties werd volgens cijfers van Marktplaats in januari 20% vaker geboden en gereageerd, voor boten ging het om een groei 36% en de groei zet door in februari.
Consumenten zijn volgens het CBS sinds vier maanden optimistischer over de economische situatie in de komende 12 maanden. Wel keken ze in januari positiever naar de komende periode. Hun oordeel achteraf, over de economische situatie in de afgelopen 12 maanden, verbeterde van januari op februari verder.

}