Kamer van koophandel gaat samen met syntens

Kamer van Koophandel gaat samen met Syntens

Hij wil die organisatie ‘Ondernemerspleinen’ dopen zodat daar op langere termijn nog andere diensten aan toegevoegd kunnen worden, zoals Agentschap.nl, belastingsdiensten, gemeenteservices, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, … Toch wordt er niet verwacht dat de naam ‘Kamer van Koophandel’ zal verdwijnen, omdat die zeer ingeburgerd is. Ook in het buitenland wordt deze naam veelvuldig gebruikt. Maar zeker is dit nog niet.

De KvK telt 2.000 werknemers, Syntens 250, maar voor de vernieuwde organisatie komt er een afslanking, Dit omdat de mate van elektronische dienstverlening verhoogd gaat worden. Dat de meer dan 40 kantoren niet gehandhaafd zullen worden, staat wel vast. Hoeveel kantoren zullen moeten verdwijnen, en welke, dat is op dit moment nog niet duidelijk.

Een van de hoofdbedoelingen is dat  de versnippering van de dienstverlening verdwijnt. Een ondernemer zou zich straks slechts tot één loket moeten wenden, zowel voor startersadvies, voor een wijziging in het handelsregister of voor een bedrijfsovername.

MKB'ers reageren tevreden, zowel over de fusie als over de afschaffing van de jaarlijkse bijdrage van €50. De ondernemers hadden vragen bij de toegevoegde waarde van de KvK, die zijn oorsprong vindt bij de middeleeuwse gilden. De financiering van de organisatie komt op last van de rijksbegroting. De nieuwe organisatie zal ook eigen inkomsten verwerven.

}