Ingenieursbureaus verwachten groei

Ingenieursbureaus verwachten groei

Dat blijkt uit een conjunctuuronderzoek van NLingenieurs heeft gedaan. Elk kwartaal vraagt de vereniging haar leden om hun kijk op de ontwikkelingen van nu en op de korte termijn. Wat betreft de ontwikkelingen van nu, dat wil zeggen het derde kwartaal, is er sprake van stabilisatie. Geen groei, geen krimp. De meerderheid van de ingenieursbranche verwacht wel dat hun omzet over heel 2013 lager zal uitpakken dan de omzet in 2012 en dat zal ook leiden tot een lagere winst. Die hoeveelheid werd ik voorraad blijkt stabiel. Net als vorig kwartaal hadden de bureaus gemiddeld voor 4,3 maanden werken in de orderportefeuille. De ingenieurs stellen verder vast dat de utiliteitsbouw en installatiesector nog geen verbetering laten zien. In het vorige kwartaal was er lichte groei in de grond-, weg- en waterbouw. Dit kwartaal stagneert de omzet in die sector en ook in de milieuadvisering is er geen groei. Voor volgend jaar ziet het er volgens een flink aantal bureaus beter uit. 35% verwacht dat de vraag naar hun diensten dan zal groeien dankzij een groeiende bedrijvigheid in de verschillende sectoren. In hetzelfde kwartaal een jaar geleden verwachtte slechts 10% van de bureaus omzetgroei. In het buitenland is meer activiteit in de diverse sectoren. Ingenieursbureaus die daar actief zijn zien hun omzet er stabiliseren of licht toenemen. In 2014, zo is de verwachting, zal de kans op groei er verder toenemen en ook voor de werkgelegenheid in de ingenieursbranche wordt lichte groei verwacht. Wat betreft de maatregelen van de politiek zagen de leden een lichtpuntje en een minpunt. Ze verwachten dat het energieakkoord kan bijdragen aan een groei van hun winst. Van de verhuurdersheffing verwachten zij een negatief effect. De heffing zorgt er voor dat de verhuurders minder geld overhouden voor investeringen in (ver)nieuwbouw.

}