In zuidholland meeste bedrijven te koop

In Zuid-Holland meeste bedrijven te koop

Het aandeel van de non-food detailhandelszaken in de bedrijven die te koop staan, is 28,21%. Overigens hebben ook de food-zaken een belangrijk aandeel in het aanbod. Na Zuid-Holland, is Noord-Brabant de provincie met de meeste bedrijven in de verkoop. Ze vormen 17,32% van het totaal aantal te koop staande bedrijven. Nummer drie is de provincie Noord-Holland, waar 15,62% van de bedrijven die te koop staan in Nederland, geregistreerd staan. De nieuwste provincie, Flevoland, is ook het deel van het land met het kleinste aandeel in de bedrijven die te koop staan: 1,51%. Groningen en Drenthe hebben ongeveer een gelijk aandeel in de ondernemingen op zoek naar een opvolger, of nieuwe eigenaar: 2,46%. Deze drie provincies zijn daarmee beduidend minder actief op de overnamemarkt, dan de overige acht. Uit cijfers van een onderzoek door de Hogeschool Utrecht in opdracht van de Kamer van Koophandel blijkt dat van alle bedrijven met personeel in Nederland 3,6% te koop staat. De onderzoekers wezen in hun rapport ‘De effecten van opheffingen en bedrijfsoverdrachten op de Nederlandse economie’ op het belang van geslaagde overnames en deden enkele aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn: Ondersteun ondernemers beter bij overdracht met laagdrempelige groepsprogramma’s, voer gerichte campagnes en publiciteit rond opheffing, overdracht en overname, verbeter de financieringsmogelijkheden voor overnames, door de criteria voor garantiefondsen, borgstellingen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen aan te passen en registreer overnames en bedrijfsresultaten systematisch en eenduidig. Met in ieder geval de aanbeveling om de financieringsmogelijkheden te verbeteren is niet veel gedaan.

}